బాల్ బేరింగ్

  • Deep Groove Ball Bearing

    డీప్ గ్రోవ్ బాల్ బేరింగ్

    వివరణ డీప్ గ్రోవ్ బాల్ బేరింగ్ మెటీరియల్ బేరింగ్ స్టీల్ ఫినిడ్ ఆయిల్ 6000 సిరీస్ 604.605.606.607.608.609.6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 6200 సిరీస్ 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6206206206202 .6212 6300 సిరీస్ 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 6400 సిరీస్ 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.6411.641.